Moskyt - Geograficko badatelský magazín

Aktualizace: 1 hodina 19 min zpět

Lodní deník Cuba Libre

06. 07. 2015
Za poznáváním Povltaví se na začátku léta vydali Moskyti tentokrát na palubě obytných motorových lodí, aby tuto krajinu nahlédli z perspektivy časů minulých, tedy odspoda, od vody, jako v dobách, kdy ještě řeka zdejším lidem nahrazovala chybějící cesty a silnice. Poznávat byli ale nuceni i současnou realitu putování po řece, tedy především překonávání prvků vltavské kaskády, rušný provoz na jejích vzdutých jezerních i původních říčních úsecích a také rekreační hemžení na jejích březích.

Pod dlažbou Pražského hradu

13. 04. 2015
Pražský hrad je a od svého vzniku byl symbolem, střediskem moci, architektonickým unikátem i mystickým místem zvláštního významu. Je atraktivní a zajímavý tím co mohou jeho návštěvníci spatřit a možná ještě více tím, co je běžným turistům skryto. Jsou tu výjimečné prostory, kam prostě není možno veřejnost vpustit, jsou tu lokality, na kterých se provádí archeologický průzkum a je tu neznámá historie hradu, skrytá zatím ještě úplně všem, ve spodních vrstvách dávných sedimentů, zavážek a zásypů.
Borovice
V lese
Dětské centrum Paprsek
Balón nad Karlovým Mostem

Poslední komentáře